HOME
ZarządCzłonkowieSzkoleniaPontifex Cracoviensis LiteraturaKontakt
 
  Strona główna >> Zarząd   Zarząd Oddziału:
     

Walne Zebranie Członków, które odbyło się w dniu 12 lutego 2016 r. w Poltechnice Krakowskiej, ul.Warszawska 24 w Krakowie, wybrało nowe władze Oddziału w składzie:

Franciszek Bartmanowicz - Przewodniczący
Marek Pańtak - Wiceprzewodniczący
Bogusław Jarek - Wiceprzewodniczący
Joanna Torba-Ruchwa - Skarbnik
Wojciech Średniawa - Sekretarz
Maria Burmer
Kazimierz Piwowarczyk
Karol Ryż
Piotr Zuzek

Ukonstytuowanie Zarządu Oddziału nastąpiło na jego pierwszym zebraniu